Ets autònom? Novetats amb les ajudes a les que pots accedir (la de la Generalitat)

A QUINES AJUDES POTS ACCEDIR?

PRESTACIÓ EXTRAORDINARIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT (la de l’Estat)

Per a treballadors per compte propi o autònoms persones físiques i societats que hagin vist suspeses les seves activitats de manera sobtada (activitats de l’annex 1 del RD) o quan la seva facturació en el mes anterior al qual sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior. Has de cumplir els següents requisits:
  • Estar afiliat i donat d’alta com autònom en el moment de la declaració de l’Estat d’Alarma.
  • Si la teva activitat no està a les activitats de l’ANNEX I forçades a tancar, acreditar la reducció de com a mínim el 75% de la facturació.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.
L'import de l'ajuda és del 70% de la base reguladora.

AJUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (només si ets autònom donat d’alta a Catalunya)

La Generalitat ha aprovat una partida pressupostària de 7,5 milions d’euros per donar aquesta prestació fins al seu exhauriment a autònoms persones físiques. Has de complir uns 28 requisits, entre els que destaquem: 
  • Estar afiliat i donat d’alta com autònom en el moment de la declaració de l’Estat d’Alarma.
  • Que la teva activitat estigui recollida a les activitats de l’ANNEX I del RD que estan considerades forçades a tancar.
  • Que tinguis el domicili fiscal a Catalunya.
  • Que no tinguis altres fonts d’ingressos.
  • Cal justificar la reducció de la facturació del març del 2020 en comparació amb la facturació del març 2019.

L'import de l'ajuda és de màxim 2.000€.

Important: Finalment aquesta ajuda de la Generalitat finalment NO és compatible amb la de l’Estat, pel que has d'escollir la que es vol sol·licitar.