Línia ICO sector turístic i activitats connexes - COVID-19 / Thomas Cook

QUI ES POT BENEFICIAR?

Els autònoms i empreses domiciliats a Espanya l'activitat de les quals s'enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes (relació publicada en DA Primera del RD-llei 7/2020 de mesures urgents per a frenar el COVID-19 -BOE 13-03-2020-). Consultar relació de CNAE al final del document.

FINS QUAN ES PODEN SOL·LICITAR?

Es podran formalitzar operacions amb l'Entitat de crèdit fins al 31-12-2020.

QUINS REQUISITS S'HAN DE COMPLIR?

  • No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit.
  • No podrà estar culpables en un procediment d'insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per a trobar-se sotmès a un procediment d'insolvència col·lectiva a petició dels creditors.
  • No es podrà utilitzar aquest finançament per a efectuar refinançaments anteriors o posteriors d'altres préstecs amb l'entitat financera.
  • Els clients que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una qualificació creditícia B- o superior.
Per més informació clica el botó