Aprovat el tercer tram d'avals ICO per l'alerta sanitària Covid 19

El dissabte 9 de maig es va publicar al BOE la Resolució de 6 de maig de 2020, establint els termes i condicions del tercer tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms per la crisi sanitària del Covid 19.

Beneficiaris i distribució de l'import 

Import: 20.000 milions amb la següent distribució:
PIMES i autònoms: Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs.
Empreses no PIMES: Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits.

Termini de sol·licitud

Fins al 30 de setembre de 2020.

Drets i obligacions de les entitats financeres

Les entitats no podran carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client.
Les entitats hauran de complir amb tots els requisits establerts en els Acords de Consell de Ministres i el Contracte Marc amb l’ICO i les seves addendes.

Obligacions dels beneficiaris de l'aval

El finançament obtingut haurà d'emprar-se per a atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i a proveïdors, necessitat de circulant i venciments d'obligacions financeres o tributàries. Per tant, a tall d'exemple, el finançament avalat per l'Estat no pot anar en cap cas destinada al pagament de dividends ni de dividends a compte.
Seran aplicables per a aquest tram totes les condicions i termes previstos en els Acords del Consell de Ministres de 24 de març i 10 d'abril de 2020, incloent els seus annexos.