COVID 19: Mascaretes i l'ús obligatòri

Autor: Studiogstock

Bona tarda!

Avui s'ha publicat en el BOE l'Ordre SND/422/2020 per la que es regulen les condicions per l'ús obligatori de la mascareta durant la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid 19

El podem resumir de la següent manera:

On és obligatori l'us?
En la via pública, espais a l'aire lliure i qualsevol espai tancat que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat de com a mínim 2 metres.

Per qui és obligatori?
Per les persones de més de 6 anys (els 6 inclosos)

Existeixen excepcions?
Si, no serà exigible a:
  • Persones amb algún tipus de dificultat respiratòria
  • Persones que l'ús de la mascareta sigui contraindicat, degudament justificat
  • En el desenvolupament d'activitats que siguin incompatibles amb l'us de la mascareta
  • Per força major o situació de necessitat
Aquesta norma entra en vigor al dia següent de la seva publicació, o sigui demà 21/05/2020
 
Joresp
L'Assessoria de Premià de Dalt