COVID 19: Novetats Reial Decret-Llei 19/2020. Impost societats, Ajornaments i Modificacions Mercantils

Assessoria Joresp Tax Premià de Dalt
Bon dia!

Volem informar-te que el dia 27/05/2020 es va publicar el Reial-Decret Llei 19/2020 pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19 i que la seva entrada en vigor és el 28 de maig.

Modificacions mercantils 

  • El termini màxim de presentació dels comptes anuals d'una entitat l'exercici de la qual va acabar el 31 de desembre de 2019 serà el 30 de novembre de 2020.
  • El termini per a legalitzar els llibres serà de 4 mesos a comptar des de l'1 de juny, per la qual cosa finalitzaria el 30 de setembre.
  • El termini màxim perquè la Junta General de les empreses es reuneixi per a aprovar els comptes anuals: empreses amb exercici coincident amb l'any poden aprovar els seus comptes fins al 31 d'octubre 2020.
  • El termini màxim per a formular els comptes anuals serà el 31 d'agost de 2020.

Ajornament sense garanties de determinats deutes d'autoliquidacions tributàries

Respecte als ajornaments sense garanties, amb un màxim de 30.000,00 €, per a deutors amb volum d'operacions que no superi 6.010.121,04€, de les autoliquidacions el termini de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig, ara s'estableix que no es meritaran interessos pels 4 primers mesos.

Impost de Societats

No s'altera el termini per a autoliquidar l'impost: pel que continuarà sent de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Com sabem, de l'1 al 25 de juliol de 2020 per a entitats el període impositiu de les quals de 2019 coincideixi amb l'any natural.

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l'entitat no hagués aprovat comptes –cosa que pot ocórrer sense incomplir cap termini segons el vist en les modificacions mercantils- aquesta declaració es realitzarà amb els “comptes anuals disponibles” que, en cotitzades, seran els comptes auditats i, per a totes les altres, seran els comptes auditats –si és el cas- o els comptes formulats però, si no han estat formulades encara –el que també és possible segons vam veure perquè el termini finalitza l'1 de setembre- amb la comptabilitat portada d'acord amb el Codi de Comerç.

Però, si els comptes aprovats fossin diferents a les utilitzades en la declaració, l'entitat presentarà una nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.

Joresp
L'Assessoria de Premià de Dalt