Plan Renove 2020: ajudes a particulars i autònoms per canviar de cotxe

Amb l'objectiu de reactivar el sector de l’automòbil, afectat per la crisi del coronavirus, el Govern ha
aprovat el Pla d'Impuls per la Indústria de l'Automoció, amb una dotació total de 3.750 milions d'euros. D’aquests, 250 milions es destinaran al Plan Renove 2020, ajudes per la compra de vehicles nous i també ja matriculats.

Beneficiaris: 

Particulars, autònoms, pimes i grans empreses que adquireixin un vehicle nou o registrat a partir de l’1 de gener del 2020, a partir del dia 16 de juny de 2020. 

Quantia:

El pla Renove 2020 prioritza els vehicles més eficients i hi ha el compromís que el sector faci un descompte equivalent al de l'ajuda estatal, excepte en els vehicles de zero emissions, quan hi hauran d'aportar 1.000 euros.

Vehicles amb etiqueta Zero:

- Per a particulars i autònoms l’ajut serà de 5.000 euros (4.000 euros + 1.000 de la marca). 
- Per a pimes l'ajuda serà de 4.200 euros.
- Per a grans empreses l’import serà de 3.800 euros.

Vehicles amb etiqueta Eco:

- Per a particulars i autònoms l’ajut serà d’entre 1.200 i 2.000 euros en total.
- Per a pimes d'entre 1.000 i 1.600 euros.
- Per grans empreses entre 900 i 1.400 euros.

Vehicles amb etiqueta C: 

- Per a particulars i autònoms l’ajut serà d’entre 800 i 1.600 euros. 
- Per a pimes, d'entre 700 i 1.300.
- Per a grans empreses, entre 600 i 1.100 euros. 

Hi haurà una subvenció extra de 500 euros en cas que el vehicle a desballestar tingui més de 20 anys, així com si el beneficiari té mobilitat reduïda o pertany a una llar amb ingressos mensuals inferiors als 1.500 euros.

Condicions:

Per acollir-se a les ajudes, caldrà entregar per desballestar un turisme d'almenys 10 anys d'antiguitat -7 si és un vehicle comercial-, amb la ITV en vigor i que el beneficiari en sigui el titular o, com a molt, hi tingui un parentiu de primer grau.

L’ajut només està destinat a vehicles amb l'etiqueta ambiental A o B que tinguin emissions inferiors a 120 gCO2/km -155 si són vehicles comercials lleugers-, o bé que siguin vehicles amb etiqueta Cero, ECO o C.

Respecte el preu del vehicle, l’ajut estableix com a límit 35.000 euros, o 45.000 en cas de persones amb mobilitat reduïda o amb rendes baixes.
Les ajudes del pla de xoc seran incompatibles amb les del pla Moves per a la compra de vehicles elèctrics.

Termini per demanar l’ajut:

Fins l’esgotament de la partida pressupostada. 

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt