Novetats en la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms


Es prorroga aquesta prestació fins el 30 de setembre. Les mesures inclouen una pròrroga de l'exempció de les quotes de la Seguretat Socials pels treballadors autònoms que estiguessin percebent la prestació extraordinària. D'aquesta manera, aquests treballadors no pagaran la quota de juliol i tindran una exempció del 50% a l'agost i del 25% al setembre.

A més a més, els beneficiaris de la prestació extraordinària podran demanar la prestació ordinària per tancament d'activitat, sempre que acreditin una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre del 2020 respecte al mateix període de l'any anterior. Per fer-ho, no necessitaran esperar a que acabi el trimestre, sinó que poden sol·licitar la prestació quan creguin que compleixen els requisits i acreditar-los documentalment una vegada finalitzi el trimestre.

Aquesta prestació també s'ha incorporat, amb caràcter retroactiu pels autònoms de temporada. 

No és necessari un temps mínim de cotització previ, només és necessari estar donat d'alta al RETA i estar al corrent de pagament de les cotitzacions. També és compatible amb altres prestacions socials.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax