Prestació per cessament activitat i treball per compte propi (Art 9 RDL 24/2020)

Si ets Treballador per compte propi (Autònom) pots sol·licitar fins el dia 15/07/2020 la prestació per cessament d'activitat del 3T-2020.

On s'ha de tramitar?
El tràmit, com en l'anterior prestació, s'ha de tramitar a través de la teva mútua de treball.

Documentació que cal adjuntar?
  • DNI en vigor
  • Model 145
  • Sol·licitud signada de forma manual o electrònica
Qui la pot sol·licitar?
Autònoms que la previsió de la seva facturació pel tercer trimestre de l'any 2020 sigui un 75% més baixa que en el mateix període de l'any anterior (3T-2019), sempre que els rendiments nets en aquest període no superin els 5.818,75 € (1.939,59 € mensuals)

Quins requisits s'han de complir per sol·licitar-la?
  • Estar afiliats i donats d'alta en el Règim de Treballadors per compte Propi o Autònoms o en el Règim de Treballadors del Mar
  • Haver cotitzat per cessament d'activitat un període mínim de 12 mesos (Art 338 LG Seguretat Social)
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social
  • Aquesta prestació obliga al pagament total de la quota d'autònom.
Terminis de presentació:
  • Si es sol·licita abans del 15/07, la data d'efecte serà l'01/07
  • Si es sol·licita posteriorment, la data d'efecte serà l'endemà de la seva sol·licitud
I ja per últim, si venies cobrant la prestació per cessament d'activitat que va acabar el 30/06 i no demanes la prestació per aquest 3T-2020, la quota d'autònom tindrà la següent exoneració:

 MesExoneració Pagament 
Juliol100% 0,00
Agost50%  50% de la quota
Setembre25%  75% de la quota


Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt