Ajudes per les llars d'infants privades (Generalitat de Catalunya)

El tancament obligat de les llars d'infants per la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, ha provocat que les llars d'infants de titularitat privada tinguin una situació de màxima urgència financera que pot derivar en que algunes no puguin reobrir en el futur; i al tractar-se de centres petits, fa que la seva fortalesa financera sigui molt feble augmentant el risc del tancament definitiu.

Per a què és aquesta ajuda?
L’ORDRE EDU 124/2020 estableix el procediment de concessió de subvencions a les llars d’infants privades per pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d’infants a causa de la COVID-19.

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
El termini de presentació és de 10 dies hàbils a partir del dia 1 de setembre del 2020.

Qui pot demanar l’ajuda?
Llars d’infants de titularitat privada que compleixin aquests dos requisits:
Estar autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per impartir el primer cicle de l’educació infantil
Estar en funcionament durant el curs 2019-2020

Quins requisits cal complir?
Per ser beneficiari de les subvencions cal complir els requisits que trobaràs aquí.

Quin serà el criteri de concessió de l’ajuda?
Serà en règim de concurrència no competitiva.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax