Canvi base cotització autònoms fins el 30 de setembre del 2020Et comuniquem que, abans del 30 de setembre, tens l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la teva edat.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre del 2020. Indicar-te que també pots modificar la teva base de cotització entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre del 2020 amb efectes a 1 de gener del 2021. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2020).
* 30% = 28,30% tipus contingències comunes + 0,9% tipus contingències professionals + 0,70% tipus cessament activitat + 0,10% tipus formació professional)

Et recordem que aquesta cotització també cobreix els casos de malaltia, a tenir en compte especialment en aquesta època de COVID.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2019 i de manera simultània hagi tingut contractats a 10 o més treballadors per compte aliè, així com a la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Així mateix, t’informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener del 2020, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50€ mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80€, excepte que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny del 2020. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol del 2020.

Si estàs interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per aquestes cobertures, t’agrairíem que ens ho facis saber amb la màxima antelació possible.


Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax