Ets autònom societari? Ja tens dret a la tarifa plana i a reclamar imports que hagis pagat de més

Des del 08/09/2020, tots els nous autònoms que es donin d'alta com a membres d'una societat

mercantil, ja tenen reconegut d'ofici el dret a acollir-se a la Tarifa Plana i aquells que es van donar d'alta com a autònoms societaris després de setembre de 2016 poden reclamar l'import que han pagat de més (tant si estàs pendent de resolució com si tens una resolució negativa).

Què és la tarifa Plana? 
La Tarifa Plana és un incentiu de 12 mesos -els primers des que es causa l'alta- amb una quota fixa de 60 euros, els sis següents amb una reducció del 50% de la base de cotització i els altres sis amb una reducció del 30%.

Quin import et correspon de devolució? 
Dependrà de la base de cotització i d'altres aspectes. Des de TAX analitzarem la teva situació i t'indicarem l'import.

Què és un autònom societari? 
Han de donar-se d'alta com a autònoms societaris aquells que compleixin els següents suposats:
•Que tinguin almenys el 25% del capital de l'empresa i executin labors de direcció o gerència.
•Que tinguin almenys el 33% del capital i treballin en l'empresa.
•Que no tinguin participacions però convisquin amb un dels socis amb el 50% de capital.

Joresp
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax