Ingrés de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) 2020

T’informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de

l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
de l’exercici 2020, comprèn des del dia 16-09-2020 al 20-11-2020, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 13 de juny del present (BOE 19-06-2019).

La resolució estableix que el cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent. 

En el supòsit que no hagis rebut el document de pagament o que s’hagi extraviat, podràs efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o l’administració de l’Agència Estatal que correspongui, prèvia sol·licitud. Et recordem que cal sol·licita cita amb antelació.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax