Lliurament de material sanitari, IVA 0%


El BOE publicat el 23/09/2020 prorroga fins el 31 d’octubre del 2020 l’aplicació del tipus del zero per cent d’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari essencial per tal de combatre la Covid-19.

La decisió afecta els productes sanitaris que tinguin com a destinatari una entitat pública, clíniques i centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social. Així mateix, la mesura té efectes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

Joresp 
Grup Tax
L'assessoria de Premià de Dalt