Aclariments sobre la suspensió de l'activitat d'extraescolars

La resolució que s'ha aprovat aquest matí, genera alguns dubtes respecte a les acadèmies d'idiomes i escoles de música o dança.

Aquesta resolució ens diu que:
"Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.

En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.

Als efectes d'aquesta Resolució, no tenen consideració d'activitat extraescolar, perquè són ensenyaments reglats, la formació que imparteixen els centres d'educació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats. En aquests casos, els centres han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes."

Doncs ensenyament, ja ha aclarit les que poden ser considerades de règim especial reglat.
El que diu el comunicat és que les següents ensenyaments són considerats de Règim Especial Reglat
  • Música. Ensenyaments del grau professional de Música. 
  • Dansa. Ensenyaments del grau professional de Dansa. 
  • Arts plàstiques i disseny. Títols de grau mitjà i grau superior. 
  • Arts escèniques. Títols de grau mitjà i grau superior. 
  • Ensenyaments artístics superiors. Títols superiors i màsters. 
  • Ensenyaments esportius. Títols de grau mitjà i grau superior. 
Per tant, si realitzeu algun d'aquests ensenyaments, podeu mantenir oberta l'escola sempre intentant aplicar mesures per reduir la presencialitat.


Pel que fa a l'ensenyament d'idiomes, només es poden mantenir obertes les escoles oficials d'idiomes, o sigui, els centres públics.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax