Com ajudarà la Generalitat de Catalunya a les persones que estiguin en un ERTE?

El Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre publicat avui recull les noves mesures i ajudes aprovades per fer front a les conseqüències provocades per la COVID-19, una d'elles, és la Deducció en IRPF.

Es redueix el tram autonòmic de l’IRPF per les persones amb uns ingressos bruts anuals entre 14.000 € i 22.000 € que estiguin en un ERTE o en situació d’atur i que depenguin de més d’un pagador.

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals. En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur.

Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. En altres paraules, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax