Nova ajuda única pels treballadors autònoms de 2000,00 €

El Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre publicat avui recull les noves mesures i ajudes aprovades per fer front a les conseqüències provocades per la COVID-19. Una d'elles és una ajuda única de 2.000,00 € a treballadors autònoms.

Qui pot ser beneficiari/ària?
  • Persones treballadores autònomes que exerceixin una activitat econòmica individual o que tinguin fins a 5 persones contractades.
  • Persones treballadores autònomes que formin part d’una societat, limitada o cooperativa, de fins a 3 socis i que en total siguin un màxim de fins a 6 persones (socis + treballadors).
I quins requisits haig de complir?
  • Estar donat d’alta com a autònom com a mínim abans de l’1 de juny i fins el 31 de desembre de 2020.
  • Que la base imposable de la declaració de la renda de 2019 sigui igual o inferior a 35.000 euros.
  • Que segons el model 130 o 131 de l’IRPF, el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros.
Quan puc presentar la sol·licitud?
Està previst que el termini s'obri en els propers dies. Concretament, es podran presentar sol·licituds a partir de les 8 hores del dia següent en que es publiqui la convocatòria al DOGC i estarà obert durant 10 dies. Les subvencions s’atorgaran per ordre de presentació.

Enllaç a la web pel tràmit CANAL EMPRESA

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax