Noves ajudes a les extraescolars i al lleure educatiu

Avui 11 de novembre s’han publicat en el DOGC unes noves ajudes dirigides als centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Qui se’n pot beneficiar?
  • Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 1.500€, dirigit a les entitats, empreses i persones treballadores autònomes que realitzen activitats de lleure educatiu d'esplais diaris de dilluns a divendres i d'esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana.
  • Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 3.500€, dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars.
Què es consideren activitats extraescolars?
  • Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut.
  • Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en l’apartat anterior, entre les quals: els ensenyaments no reglats de règim especial; els ensenyaments no reglats d'idiomes; les relacionades amb la música i la dansa; les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques; les activitats relacionades amb les tecnologies; les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats; les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.
  • Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 5.000€, dirigit a les entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.
Aquest ajut, és compatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció.

Qui no pot sol·licitar aquesta ajuda?
Els clubs esportius federats.

A tenir en compte:
Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquest efecte.
El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la dotació pressupostària que és de 20.000.000 €.

La convocatòria i el tràmit per sol·licitar l’ajuda estaran disponibles en breu i us informarem.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax