Novetats: registre treballadors autònoms i mesures tributàries per la restauració

Avui dimecres 25 de novembre s’ha publicat el Decret Llei 47/2020, de 24 de novembre que inclou les següents novetats.

Registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19
Es crea un registre de persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus, que s’activarà en els propers dies, per tal de facilitar-los l’accés als ajuts econòmics de l’administració i simplificar els procediments que han de seguir per aconseguir-los.

Simplificació de les subvencions
En matèria administrativa, el nou text simplifica la concessió de subvencions per part de l’administració i posa en marxa un procediment excepcional per quan es produeixin dues casuístiques concretes:
  • que es tracti d’ajuts extraordinaris que cal afrontar davant de situacions d’emergència i
  • que el nombre potencial de beneficiaris sigui molt elevat.
Quan l’administració hagi d’atendre aquesta tipologia d’ajuts, abans de publicar la convocatòria corresponent podrà incorporar un tràmit d’inscripció prèvia que li facilitarà la informació necessària per dimensionar amb més garanties l’univers de possibles beneficiaris i, a l’hora, suposarà una simplificació dels tràmits que aquests hauran de dur a terme.

En el cas de les persones treballadores autònomes, aquest tràmit d’inscripció prèvia es canalitzarà a través d’un registre que s'activarà en els propers dies.
La finalitat d’aquesta mesura és donar eines a l’administració perquè pugui respondre a la necessitat d’ajudes extraordinàries de la població, amb rapidesa, agilitat i amb totes les garanties jurídiques, i, a la vegada, permetre que l’administrat hagi de complir els menors tràmits possibles.

Així, la simple inscripció al registre ja tindrà efectes de sol·licitud de l’ajut i les dades facilitades pels interessats tindran valor de declaració responsable.

La restauració no pagarà l’impost de transmissions patrimonials oneroses per l’ús de terrasses a la via pública
Es bonifica un 100% l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídic documentats en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (ITPO), que han de pagar les terrasses i els mercats ambulants a Catalunya durant el 2020 i el 2021, i se suspenen els terminis de caducitat de les autoritzacions d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives dels establiments d’hostaleria.
Els destinataris són els establiments de restauració com bars, restaurants i cafeteries que disposen de terrasses que ocupen la via pública, així com el sector de la venda ambulant. La finalitat de la mesura és reduir la càrrega tributària d’aquells sectors que s’han vist greument afectats per les mesures restrictives adoptades per a fer front a la propagació del virus, com ara limitacions d’obertura al públic; d’aforament; de mobilitat; de tancament perimetral, entre d’altres.

Mesures administratives per la restauració
També en matèria administrativa i per tal d’ajudar al sector de la restauració, el Decret preveu la suspensió dels terminis de caducitat d’autoritzacions d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives del tipus B dels establiments d’hostaleria i assimilats, així com d’inscripció de les empreses operadores de màquines recreatives. El calendari afectat va des del 3 de novembre, coincidint amb l’entrada en vigor del Reial decret 956/2020 que prorrogava l’estat d’alarma, fins al 30 de juny del 2021. L’objectiu de la mesura és evitar que corri el temps per la caducitat dels emplaçaments d’aquestes màquines que no s’han pogut explotar per la suspensió de l’activitat econòmica.

Joresp
L'assessoria de Premià de Dalt
Grup Tax