Els primers 2.000 euros de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, poden no tributar.

En el cas d’haver-les rebut l’any passat -altres subsidis han estat aprovats aquest mes-, les prestacions s’hauran de recollir a la declaració de la renda, la qual comença el pròxim 7 d’abril.

Potser una de les ajudes més conegudes que es van posar en marxa per a que els autònoms poguessin fer front a la crisi va se la prestació extraordinària per cessament d’activitat. De la mateixa manera que la prestació usual, aquest subsidi forma part del sistema de protecció de desocupació i, per tant, ha de tributar com a rendiment del treball. “Encara que el seu origen estigui en l’activitat del treballador autònom, no es tracta d’un ingrés inherent a la mateixa i per tant no es qualifica com un rendiment d’activitats econòmiques”, expliquen des de Gestha, l’organització dels tècnics d’Hisenda.

Això significa que el contribuent podrà beneficar-se de les reduccions fiscals de les rendes del treball, pel que els primers 2.000 euros de la prestació quedaran exempts d’impostos, sempre i quan no hi hagin altres rendiments del treball.

Pel contrari, si ha pogut beneficiar-se d’un crèdit ICO, al ser aquesta una ajuda que cal tornar, el treballador autònom no haurà de computar-la a la declaració com un rendiment del treball. Es poden deduir com a despeses els interessos suportats per l’empresari, així com la resta de despeses d’obertura i constitució del crèdit que s’hagin aplicat. En el cas de que l’autònom hagi pogut acollir-se a l’ampliació del període de carència dels préstecs, pel que no hagi tingut que pagar el principal de la quota, però sí els interessos, també podria deduir aquests com a despeses.

Existeixen a més subvencions concebudes per les comunitats autònomes. Aquestes tributen com a rendiments de les activitats econòmiques, sempre i quan no s’hagin establert expressament la seva exempció. Al revés, s’hauran d’incloure als rendiments del treball les prestacions compatibles amb l’activitat (és a dir, aquelles destinades a autònoms que no hagin pogut recuperar els ingressos que ostentaven abans de la pandèmia o que la seva situació hagi empitjorat als últims mesos), l’ajuda extraordinària pels baixos ingressos i l’ajuda a autònoms de temporada, disponible pels treballadors que haurien d’estar donats d’alta en aquest règim amb un mínim de dos mesos entre 2018 i 2019.

Els tècnics d’Hisenda senyalen també que s’han portat a terme varies modificacions normatives amb l’objectiu de tenir en compte la disminució d’ingressos provocada per la pandèmia i que hagi afectat als empresaris que estan al sistema d’estimació objectiva o per mòduls (és a dir, la gestió dels impostos que es basa en el càlcul dels beneficis segons determinats indicadors i no en el detall de la comptabilitat).

D’aquesta forma, la reducció del rendiment net de l’activitat en 2020 passa del 5% al 20%, en general, y al 30% en el sector turístic, l’hostaleria i el comerç. Pel càlcul del rendiment anual no es computen els dies d’inactivitat en que es va estar declarat l’estat d’alarma al primer trimestre de l’any passat, ni els dies del segon trimestre en els que l’activitat econòmica s’hagués suspès per les mesures adoptades per les comunitats autònomes. A més, es permet la renuncia només per un any, en lloc de tres, al mètode d’estimació objectiva per mòduls a l’IRPF, al règim simplificat i al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA al 2020, a l’igual que es permetrà al 2021.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax