A partir de l’1 de novembre la DGT deixarà d’enviar notificacions en paper


A partir de l’1 de novembre del 2022, la DGT deixarà d’enviar notificacions en paper a les Persones Jurídiques. A partir de llavors es notificarà exclusivament de manera electrònica a través de la Direcció Electrònica Vial (DEV).

Per a donar d’alta al DEV serà necessari utilitzar un certificat digital en vigor i facilitar un correu electrònic i un telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions pendents. En cas de no donar-se d’alta, s’assignarà d’ofici una direcció electrònica vial, on es realitzaran les notificacions pertinents. Recorda que, si no es comunica a la DGT un correu electrònic o telèfon mòbil per a aquesta finalitat, no es rebran els avisos de la posada a disposició de les notificacions de multes de trànsit.

Serà necessari disposar d’un certificat digital en vigor i que faciliti almenys un correu electrònic i un telèfon mòbil de manera que pugui rebre els avisos de les notificacions pendents:

Per a més informació pots consultar aquest enllaç: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/

LA DGT està enviant mails avisant d’aquest tema. T’enviem un exemple de correu electrònic:

Le informamos que está disponible una nueva comunicación para S*************** SOCIEDAD LIMITADA con NIF/NIE ***734*** con los siguientes datos:

  • Organismo emisor: Jefatura Central de Tráfico con DIR3 (E00130201) 
  • Identificador: 2+++++++++++++657cc 
  • Concepto: OBLIGATORIEDAD DE DIRECCION ELECTRONICA VIAL EN PERSONAS JURIDICAS L13 

 

Puede acceder a esta comunicación en la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú), disponible en: dehu.redsara.es


Gobierno de España


Joresp 

L'Assessoria Tax de Premià de Dalt