Tens entre un i cinc treballadors? Ja pots solicitar les subvencions Ocupació + Transformació (Catalunya)

Avui 20 de febrer s’obren dues línies de subvenció per compensar els costos salarials de les empreses.
Si el teu centre de treball es troba a Catalunya i vols conduir la teva activitat cap a l’economia verda o digital, pots beneficiar-te d’aquest ajut.

Qui pot sol·licitar l’ajut?
Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre un i cinc empleats assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut.
Les cooperatives i societats laborals que tinguin fins a cinc socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut. En aquest cas, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Quina és la quantia de la subvenció?
L’import màxim és de 5.000,00 € per empresa beneficiària.

Quines accions es poden subvencionar?
Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

La persona física o jurídica beneficiària haurà de dur a terme una actuació formativa que contribueixi a la transició de la seva activitat econòmica cap a una economia verda o a la seva transformació digital. Consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada amb una durada mínima de 10 hores.

Aquestes accions s'hauran de dur a terme en un període màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de l'ajut.

Queden excloses:
  • Les persones físiques i jurídiques amb la consideració de sector públic.
  • Les persones físiques o jurídiques subjectes a l’impost sobre la renda de no residents i sense establiment permanent.
  • Les persones beneficiàries de les subvencions del Programa Ocupació + Transformació de la convocatòria de l’any passat (2022).

Requisits per accedir als ajuts:
  • El volum anual de negoci del darrer exercici disponible no pot ser superior a 2 milions d’euros.
  • Disposar, almenys, d’un centre de treball ubicat a Catalunya.
  • No haver estat beneficiari d’aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.
  • La data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.
Com es concediran els ajuts?
El procediment és el de concurrència competitiva, és a dir, per puntuació.

Termini per realitzar la sol·licitud:
Del 20 de febrer de 2023 a les 9.00 h fins al 28 de febrer de 2023 a les 15.00 h

Pots accedir a la convocatòria aquí:

Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt