Els estudiants en pràctiques, remunerades o no, cotitzaran a la Seguretat Social

A partir de l'1 d'octubre de 2023, els períodes de pràctiques en empreses i institucions computaran com a part de la vida laboral i es tindran en compte de cara a la jubilació. És una de les novetats del decret de reforma de les pensions que el divendres 17 de març es va publicar al BOE.

¿Qui ha de fer-se càrrec de les cotitzacions dels estudiants en pràctiques?
Tant si són pràctiques remunerades com si no, les empreses hauran de fer-se càrrec de les cotitzacions. Per a les empreses, l’impacte serà mínim ja que el gruix dels diners serà aportat per l'Estat. A les quotes a la Seguretat Social per contingències comunes se'ls aplicarà una reducció del 95%.

¿Quin estudiants podran acollir-se a aquesta situació?
Segons explica el Ministeri de Seguretat Social en un comunicat, podran acollir-se:
  • Alumnes universitaris que facin pràctiques, tant dirigides a l'obtenció de titulacions oficials de grau, màster i doctorat, com a obtenir un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert.
  • Alumnes de formació professional, sempre que aquestes no es prestin en el règim de formació professional intensiva.
L'acord també preveu que s'habiliti un sistema perquè aquest còmput també es pugui fer amb caràcter retroactiu, per aquelles persones que en algun moment van ser becàries.

¿Tens alumnes en pràctiques a la teva empresa i necessites assessorament laboral?


Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt 
Gestoria Administrativa