Tens més de 50 treballadors? Has de comptar amb un pla d'igualtat per a persones LGTBI

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, té com a objectiu la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.

Qui està obligat a tenir un pla d'igualtat?

La llei obliga al fet que les empreses de més de 50 treballador@s comptin amb “un conjunt planificat de mesures” per a garantir la igualtat de les persones LGTBI abans de l'1 de març de 2024.

Concretament, l'article 15 estableix que:

1.    Les empreses de més de cinquanta persones treballadores hauran de comptar, en el termini de dotze mesos a partir de l'entrada en vigor de la present llei, amb un conjunt planificat de mesures i recursos per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui un protocol d'actuació per a l'atenció de l'assetjament o la violència contra les persones LGTBI. Per a això, les mesures seran pactades a través de la negociació col·lectiva i acordades amb la representació legal de les persones treballadores. El contingut i abast d'aquestes mesures es desenvoluparan reglamentàriament.

2.    A través del Consell de Participació de les persones LGTBI es recopilaran i difondran les bones pràctiques realitzades per les empreses en matèria d'inclusió de col·lectius LGBTI i de promoció i garantia d'igualtat i no discriminació per raó de les causes contingudes en aquesta llei.


Vols implantar un pla d'Igualtat a la teva empresa?

En TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt 
Gestoria Administrativa