Modificacions en l'Ajornament impostos Agència Tributària

L'Agència Tributària amplia els terminis de pagament dels deutes tributaris fins als 24 mesos

A partir del 15 d'abril, s'amplia de 30.000€ a 50.000€ el límit exempt d'aportar garanties per a sol·licitar ajornaments. Doncs bé, a part d'aquesta mesura, el 5 d'abril, l'Agència Tributària va confirmar que s'amplien els terminis màxims de pagament per a les sol·licituds d'ajornament sol·licitades també a partir del 15 d'abril:
  • Per a les persones físiques, els terminis s'eleven de 12 a 24 mesos
  • Per a les persones jurídiques, els terminis s'eleven de 6 a 12 mesos
Aquesta flexibilització dels terminis de pagament també és per als supòsits de sol·licitud d'ajornament per sobre dels 50.000 € i que per tant requereixin aportació de garanties:
  • Per als casos en què s'aporti un aval bancari o assegurança de caució, els terminis s'eleven de 36 a 60 mesos.
  • Per als casos en què s'aporti un immoble urbà sense càrrecs, els terminis s'eleven de 24 a 36 mesos.
Altres novetats importants:
A partir d'ara s'acceptarà com a garantia aquells béns immobles urbans que sí que tinguin càrregues prèvies quan, descomptant aquestes càrregues, l'import superi el 115% del deute.
La garantia aportada per un deutor principal, si és suficient, permetrà que es beneficiïn igualment als declarats responsables per derivacions de responsabilitat i als co-obligats al pagament del deute.

Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt 
Gestoria Administrativa