Què és la LOPIVI i haig de tenir en la meva empresa un protocol de protecció a la infància?


Al juny de 2021 es va aprovar la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència Enfront de la Violència (LOPIVI): una llei que busca combatre la violència infantil i adolescent fomentant la sensibilització, prevenció, detecció, protecció i reparació de les víctimes. La llei té per objecte garantir els drets fonamentals dels nens, nenes i adolescents a la seva integritat física, psíquica, psicològica i moral enfront de qualsevol forma de violència, assegurant el lliure desenvolupament de la seva personalitat i establint mesures de protecció integral, que incloguin la sensibilització.

Quines empreses han de tenir un protocol de protecció a la infància i adolescència?

Totes aquelles empreses i organitzacions que tinguin tracte amb nens i adolescents, com per exemple: escoles d'activitats extraescolars, empreses de menjadors escolars, etc.

Què haig de fer?

Has d'implantar un Protocol de Seguretat, que és un document escrit que defineix una sèrie de passos i procediments que han de seguir-se davant una situació determinada de violència, al mateix temps que assenyala els responsables de cada acció; tot a fi de cautelar al màxim la integritat física d'aquest col·lectiu.

Existeixen sancions per incompliment?

Amb la normativa s'incrementen les exigències a l'hora de protegir els menors d'edat i amb això, les sancions en el seu incompliment.

Existeixen diferents sancions en matèria de sistemes de Protecció a la infantesa i l'adolescència enfront de la violència:
  • Multes econòmiques de fins a 225.018€ en l'àmbit laboral. Mentre que en l'àmbit penal, pot arribar fins a 2.600.000 € o 5 vegades el valor del perjudici causat o del benefici obtingut il·lícitament.
  • Inhabilitació per a poder obtenir subvencions i ajudes públiques, així com de gaudir de beneficis fiscals o de la Seguretat Social.
  • Prohibició de contracte en el sector públic.
  • Dissolució de l'empresa o organització.
  • Suspensió d'activitats.
  • Clausura d'establiments o locals.
  • Intervenció judicial.
  • Pèrdua d'ajudes, beneficis i bonificacions derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació.


Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt 
Gestoria Administrativa