DESCOMPTES AUTOPISTA C32

NOTA DE PREMSA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA REFERENT ALS DESCOMPTES DE LA C32 FINS QUE NO S'HAGI FET LA RONDA DEL MARESME.