Entrades

Nou horari

Noves mesures fiscals aprovades RDL 15/2020

#TaxInforma: Aprovada la línia de finançament per empreses afectades per desastres naturals

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la COVID-19

Mesures en els Tributs a Catalunya

Noves mesures pel #Coronavirus

Informació per afrontar el #Coronavirus

El Servei Social de la dona computa en el càlcul de temps de cotització de la #Jubilació

Model 347: Declaració de més de 3005,06 € #Impostos

El #Brexit 🇬🇧

#TaxInforma: Salari Mínim Interprofessional #SMI

#TaxInforma: Distintiu Ambiental

Butlletí Gener-Febrer 2020 #Tax Economistes i Advocats

#TaxInforma: Línies de Finançament Ico per aquest 2020

#TaxInforma: Model 720

PREDECLARACIÓ DE L'#IVA

#TaxInforma: Mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social RDL 18/2019