Declaració Única Agrària (DUN)

La Declaració Única Agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que ha realitzar la persona titular d’una explotació agrària que:
  • Vulgui sol·licitar els ajuts i/o efectuar les declaracions relacionats a l’annex 1 de l’ordre que desenvolupa i regula la DUN.
  • Vulgui donar d’alta, actualitzar o modificar el Registre d’explotacions agràries de Catalunya (REAC) i el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya.
  • Estigui sotmesa als requisits de la condicionalitat per haver percebut l’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya o l’ajut a l’abandonament de la vinya les campanyes 2008/2009 o 2009/2010.
La DUN ha d’incloure la totalitat de la superfície de l’explotació amb cultius herbacis, llenyosos, pastures, forestals i improductives, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació.

A qui va dirigit?

A les persones titulars d'explotacions agràries.
  • La DUN simplificada es pot presentar per Internet o bé per telèfon a través del 012.
  • La DUN amb sol·licitud d’ajuts s’ha de presentar entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2011. 
Aquest tràmit es pot trobar a:
                Per temes > Agricultura, ramaderia i pesca > Agricultura

Font: Gencat.cat