Hisenda utilitzarà el rebut de la llum per comprovar si es declaren o no els lloguers

Aquest any neix una nova obligació per a les companyies elèctriques, que hauran de posar a disposició de l'Agència Tributària informació relativa a les identitats, adreces i consums dels seus contractes de subministrament.
Aquesta informació serà proporcionada a través del nou model 159 "Declaració anual de consum d'energia elèctrica."
Concretament, estableix l'obligació d'informar sobre la identificació dels titulars de contractes de subministrament així com de la referència cadastral de l'immoble i la seva localització.
Des de l'1 de gener de 2007, les companyies elèctriques si presenten a signar un nou contracte, ja recullen la referència cadastral de l'immoble en qüestió. Aquesta dada és subministrada a l'Agència Tributària perquè pugui casar si el titular del contracte coincideix amb qui finalment paga el rebut de la llum, ja que el contracte pot estar a nom d'un titular i la factura anar a nom d'una altra persona, de manera que Hisenda detecta a través d'aquest simple sistema de quadre, la possibilitat que hi hagi lloguers no declarats fiscalment .
En qualsevol cas, convé recordar la necessitat de declarar els lloguers i sobretot que hi ha avantatges fiscals pel lloguer de pisos, tant per a l'arrendador com per l'arrendatari. D'aquesta manera, els propietaris podran deduir en la seva declaració les quantitats que hagin de destinar per poder llogar el pis.
Fa unes setmanes, quan l'Agència Tributària va presentar el seu nou pla de lluita contra el frau, aquesta mesura apareixia en el catàleg de novetats amb les quals el fisc vol combatre el diner negre.
Aproximadament, un de cada dos habitatges que es lloga a Espanya es fa de manera irregular. Però aquesta pràctica té els dies comptats. Si havia optat per no declarar els ingressos procedents de lloguers, és aconsellable que regularitzi aquesta situació, ja que sinó pot anar preparant-se per una més que probable multa.
A principis de març les companyies elèctriques van enviar a l'Agència Tributària les xifres de consum elèctric dels habitatges del país, una valuosa eina amb la qual Hisenda pot investigar i comprovar si un pis té llogaters sense declarar.
És la primera vegada que el fisc reclama aquestes dades a les operadores, i la seva intenció no és altra que la d'ingressar els més de 840 milions d'euros que els defraudadors s'estalvien cada any en impostos, segons les dades del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha).