NOU TERMINI COBERTURA ACCIDENTS TREBALL I COBERTURA DESOCUPACIÓ AUTÒNOMS

ORDRE TIN/490/2011: S'estableix un termini especial d'opció per la cobertura de les contingències professionals i cessament d'activitat dels treballadors per compte propi o autònoms. El termini és fins el 30/06/2011 i tindrà efectes amb data 01/07/2011