Info Justícia núm 20

e-justícia.cat


:: Actualitat

El nombre de sol·licituds de mediació que han arribat al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya durant els cinc primers mesos de 2011 s'ha incrementat un 51,71 % respecte de les presentades durant el mateix període de l'any passat. Així, durant aquests primers mesos s'han rebut un total de 1.722 sol·licituds mentre que l'any passat se'n van rebre 1.135 en aquest mateix període, fet que comporta un increment de prop de 600 sol·licituds.El nombre de sol·licituds de mediació derivades pels jutjats civils també s'ha incrementat considerablement arran del darrer Acord adoptat pels jutges civils de Barcelona, en què es comprometen a derivar al Centre de Mediació de Dret Privat els assumptes que considerin que es poden resoldre per la via de la mediació, d'acord amb els casos que estableix la nova Llei.

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, van signar un acord per a la implantació d'una aplicació informàtica que permetrà la gestió telemàtica del nou Registre de Patrimonis Protegits -previst en el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família- i del Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris. La signatura del conveni farà possible que aquests dos registres es nodreixin per via telemàtica amb els actes inscriptibles -aquells en els quals intervé el notari- i els documents que hi estan relacionats, com les escriptures de constitució de patrimonis protegits i de poders en previsió d'una situació d'incapacitat.

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia va presentar, en el marc de les sessions d'investigació, la recerca "Inserció laboral dels exinterns dels centres penitenciaris de Catalunya". L'estudi analitza el grau d'inserció laboral dels excarcerats entre gener de 2004 i desembre de 2007, a partir de la revisió dels itineraris laborals i les xifres de la Seguretat Social d'un total de 3.225 exinterns de nacionalitat espanyola.
Segons la recerca, un 43 % dels interns de nacionalitat espanyola que han treballat a la presó troben alguna feina regularitzada per la Seguretat Social un cop surten en llibertat definitiva. En el mateix acte, també s'hi va presentar la recerca "El procés de desistiment de les persones empresonades. Obstacles i suports", que planteja la inserció de les persones empresonades des de la perspectiva de les narratives dels interns en relació amb el seu procés de transició entre la presó i la vida en llibertat.

El taller de cuina del Centre Educatiu Can Llupià va guanyar el primer premi del jurat a la 14a edició del Concurs Internacional de Cuina "Parcours du Goût", que es va fer els dies 28 i 29 de maig a Saint-Etienne (França).
Els tres joves del taller de cuina que van participar en el concurs van poder conèixer i conviure amb una realitat cultural i social diferent, i alhora van millorar la pràctica i van ampliar els seus coneixements dins del camp ocupacional de la cuina professional. D'altra banda, un grup de vint joves, interns dels centres educatius catalans de justícia juvenil i també joves que acompleixen mesures en el medi obert, van participar a Bordeus en la trobada esportiva juvenil internacional Challenge Michelet 2011.Es tracta d'una competició esportiva de caràcter anual en la qual, al llarg d'una setmana, els joves i menors sotmesos a mesures judicials o de tutela participen en diverses competicions amb l'objectiu de fomentar la participació activa dels joves, així com el coneixement d'una cultura diferent. Premi de cuina al Centre Educatiu Can Llupià Trobada esportiva Challenge Michelet 2011

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, va inaugurar la IV Jornada de Justícia Penal Universal i Internacional, que va tenir lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Durant la Jornada, la consellera va destacar la importància que té la Cort Penal Internacional per a la universalització de la justícia i va posar com a exemple el cas de Líbia. Finalment, es va donar a conèixer la Guia d'accés de les víctimes a la Cort Penal Internacional, la qual, per a la consellera, dóna resposta a la necessitat que les víctimes, els seus representants i les organitzacions no governamentals coneguin les vies per arribar a les jurisdiccions internacionals. Més informació

L'Institut de Medicina Legal de Catalunya, adscrit al Departament de Justícia, ha signat un conveni amb el Consorci Biopol'H per dur a terme programes d'estudi, recerca, docència i formació, així com altres tipus d'activitats per afavorir la investigació i el desenvolupament científic i un millor aprofitament dels recursos i mitjans materials i personals d'ambdues entitats.
D'altra banda, el director de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, Jordi Medallo, va ser distingit amb la medalla de bronze al mèrit policial per la seva col·laboració i pel suport de l'Institut de Medicina Legal de Calatunya a l'Institut Nacional de Toxicologia i la Divisió de Policia Científica, per l'excel·lència professional, la qualitat, l'eficàcia i la celeritat de les diferents tasques desenvolupades conjuntament durant la catàstrofe ferroviària a la localitat de Castelldefells. Conveni amb el Consorci Biopol'H Distinció de la medalla de bronze al mèrit policial

El cònsol del Japó va rebre 1.000 grues simbòliques de mans d'un grup d'interns del Centre Penitenciari de Joves en el decurs d'un acte d'homenatge a les víctimes del Japó organitzat per la presó. L'acte va comptar amb la presència del director de l'establiment i d'una cinquantena d'assistents entre interns i professionals. L'homenatge va ser organitzat i presentat per un grup de joves reclusos, que van explicar com va néixer el projecte de les 1.000 grues i van projectar un vídeo que recreava tot el procés. El cònsol va agrair aquesta iniciativa i va encoratjar els joves a encaminar el seu futur.