MODIFICACIONS PREVISTES OBLIGACIONS FORMALS (PROJECTE DE RD)

Projecte modificacions en les obligacions formals, model 340, 347 i notificacions electròniques.

Us adjuntem la nota emesa per l'Agència Tributària en referència a la modificació d'obligacions formals, entre les que queda posposada fins el 2014 la obligatorietat de presentar el model 340 per les empreses que estiguin obligades a presentar els impostos telemàticament.