RD 1615/2011 del 14 de novembre

Per fi (Dissabte 26/11/2011) s'ha publicat en el BOE núm 285 el Reial Decret pel que s'introdueixen modificacions en matèria d'Obligacions Formals (RD 1065/2007) i modificacions en el Reial Decret que regula els diferents supòsits de notificacions i conunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics (RD 1363/2010).
En aquest s'inclouen modificacions en el model 347 i en el 340. Definitivament queda posposada la obligació de presentar el 340 de manera genèrica fins el 2014.