Iva i el cobrament de les factures

Ara que s'apropa el dia 30/01 en que s'ha de liquidar i pagar l'IVA del 4T-2011 o 12-2011, moltes empreses es troben amb els impagaments, i molts d'ells per part de l'Administració Pública. ( #impagats #administració)
Què podem exigir?
Pimec ( @pimec ) ha preparat un comunicat en el que explica conctetament quines son les obligacions de pagament de les Administracions Públiques, i el que podeu exigir. COMUNICAT
El que hem de tenir en compte és:
  • 2012: tene l'obligació legal de pagar als 40 dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
  • 2013: El termini de pagament és de 30 dies.