Nou RD 1889/2011: Sobre el funcionament de la comissió de propietat intelectual

El dia 29/02/2012 entrarà en vigor el RD 1889/2011 de 30/12/2011, en aquest s'han introduït noves obligacions pels proveïdors de hosting.

En els supòsits en els que la Comissió de Propietat Intelecutal no pugui identificar el propietari d'una web que estigui vulnerant els drets de la Propietat intel·lectual, podrà sol·licitar al proveïdor del hosting, via judicial, que cedeixi les dades del titular d'aquest. no es podran sol·lictar dades de contingut, tràfic ni localització que s'excedeixin del propi procediment.
Si en el termini sol·licitat de 24h, el propietari de la web no cumpleix amb la ressolució judicial, serà el proveïdor de hosting qui haurà de suspendre els serveis.