Reunions de treball

En el diari El Mundo, ens expliquen com han de ser les reunions de treball, quin dia i a quina hora!
Hi ha molts estudis de màrqueting que ho suporten, les reunions per que siguin fructíferes han de ser dimarts i abans de dinar.
Si voleu llegir l'article sencer cliqueu el LINK