LA PUJADA DE L'IRPF RETALLARÀ ELS SALARIS EN GAIREBÉ 20€ AL MES

A les rendes més altes se'ls descomptaran 1.350 euros mensuals
Després de la pujada de gener ... la de febrer. En la nòmina d'aquest mes es farà efectiva la pujada de l'IRPF, el que restarà els salaris en més de 19 euros mensuals de mitjana. La quantitat es duplicarà al febrer per compensar el recàrrec no aplicat al gener.