L'AUDIÈNCIA LIMITA EL CONTROL DE LA INSPECCIÓ D'HISENDA

Falla a favor del contribuent i declara prescrit el dret de l'Administració a determinar un deute tributari i a aixecar la sanció, quan les actuacions havien superat els dotze mesos
EXPANSIÓN, Secc. Fiscalia, pàg. 26 (edició paper).