Pla renova't

Si estàveu esperant que es tornessin a activar les Subvencions pels tancaments, doncs ja són aquí. Des del 15/02/2012 fins el 30/04/2012 es poden presentar les sol·licituds.
GENCAT.CAT/RENOVA'T
"Pla Renova't de finestres, obertures i proteccions solars:
Dotats amb 7 MEUR, aquests ajuts són per a la renovació i substitució d'obertures i proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar d'aquestes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.
La quantia dels ajuts no podrà superar mai el 25% del cost i va dels 1.000 euros als 100.000 euros. La inversió mínima per acollir-se al Pla serà de 1.000 euros.
En les dues edicions anteriors, el Pla Renova't de Finestres va disposar d'un pressupost total de 13,45 milions d'euros i va atendre gairebé 10.000 sol·licituds. En total, aquestes actuacions van generar un volum de negoci d'aproximadament 51,5 milions d'euros per al sector de la rehabilitació d'habitatges."