ELS ATURATS PODRAN EVITAR EL DESNONAMENT D'HABITATGES DE MENYS DE 200.000€

Sempre que les entitats que concedissin les seves hipoteques, s'adhereixin a un codi de bones pràctiques aprovat pel Govern

Les famílies amb tots els seus membres en atur podran evitar el desnonament dels seus habitatges, si els seu valor no supera els 200.000€, sempre que les entitats que haguessin concedit les seves hipoteques s'adhereixin a un codi de bones pràctiques aprovat pel Govern. Aquest codi s'inclou en el RD de mesures urgents en matèria d'execucions hipotecàries per abordar el problema social dels desnonaments en les persones amb risc d'exclusió social i que estudia el Consell de Ministres