OCUPACIÓ ESTUDIA RETIRAR L'ATUR A QUI REBUTGI TRES OFERTES D'ETT

El ministeri analitza les fórmules europees abans de prendre una decisió.
El Govern està estudiant la nova regulació de les empreses de treball temporal (ETT) com col·laboradores dels serveis públics d'ocupació. En aquest marc, consideren que es pugui retirar la prestació per desocupació quan l'aturat rebuig tres ofertes d'ocupació adequades al seu perfil que li ofereixi una ETT autoritzada.