Pagar l'IVA en cobrar la factura serà opcional per a les pimes

Segons la llei d'emprenedors que prepara el Govern

La llei d'emprenedors que prepara el Govern i que s'aprovarà en els propers mesos donarà llibertat a les pimes per aplicar el règim d'IVA que més els convingui en funció del tipus d'operació. Així, una petita i mitjana empresa podrà seguir pagant l'IVA en el moment en què emet una factura en determinades vendes i, en altres, abonar l'impost en el moment de cobrar la factura. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, durant la seva intervenció al Club Antares de Sevilla, va assenyalar que les pimes i autònoms que siguin proveïdors de béns i serveis de l'Administració pública seran els primers a aplicar aquest canvi normatiu. Hisenda entén que posseeix major informació d'aquestes empreses, el que redueix la possibilitat que s'utilitzi l'anomenat criteri de caixa en l'IVA per defraudar a l'Agència Tributària. En qualsevol cas, l'objectiu és que finalment el conjunt de pimes i autònoms puguin pagar l'IVA en el moment de cobrar la factura. Es tracta d'una vella reclamació de les organitzacions empresarials. En qualsevol cas, la normativa europea impedeix que les grans empreses puguin acollir-se a aquest canvi normatiu i, per tant, la mesura només regirà per les petites i mitjanes companyies