Unnim en mans del Bbva

Un altre banc català en mans estrangeres.
El BBVA destaca que la compra d'Unnim no representa impactes 'rellevants' en el capital.
El president del banc comprador, Francisco González, destaca que la integració de l'entitat catalana és una 'operació bona pel BBVA i bona per Unnim'
Ara. Cat