Els majors de 26 anys que no hagin cotitzat, es queden sense sanitat

Segons el decret de Sanitat, a partir dels 26 anys d'edat, deixen de ser beneficiaris de l'assegurat (pare o mare). Per rebre assistència sanitària, hauran de demostrar que no tenen ingressos que no superin el límit establert reglamentàriament, segons figura en el decret.
Per llegir la notícia sencera La Vanguardia