Típus marginals màxims per comunitats autònomes

Aquí us deixem el tipus marginal màxim que es pot arribar a pagar a les diferents comunitats autònomes. Només comentar que, quan un paga més del 50% el tribut és de considerat "confiscatori" i totalment desincentivador. I això, no només passa a Catalunya.

Tipus marginal a les CCAA
Galícia; 52%
Astúries: 55,5%
Cantàbria: 55%
País Basc: 51,9%
Navarra: 49%
Aragó: 52%
Catalunya: 56%
La Rioja: 51,9%
Castella i Lleó: 52%
Madrid: 51,9%
Castella La Mancha: 52%
Comunitat Valenciana: 54%
Múrcia: 54%
Andalusia: 55%
Extremadura: 55%
Canàries: 52%
Balears: 52%
Podeu trobar un article interessant de comparació entre les comunitats a ABC