El Govern flexibilitza la durada dels contractes de lloguer

Espanya té el parc de lloguer més petit d'Europa.
La regulació actual exigeix ​​un termini prorroga obligatòria de 5 anys i 3 més de manera tàcita. L'avantprojecte que ha arribat avui al Consell de Ministres, pel qual es modifiquen la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i la d'enjudiciament civil, redueix la durada obligatòria a 3 anys i a 1 la pròrroga tàcita. També es modifica la capacitat del propietari per rescindir voluntàriament el contracte. Fins ara, havia de coincidir en el venciment de cada un dels anys de durada del contracte. Ara, serà suficient amb que l'arrendatari comuniqui la decisió al propietari amb un termini d'un mes d'antelació. Per això en el contracte es podrà preveure una possible indemnització per a l'arrendador.