El Govern prepara una bateria de mesures d'estímul econòmic per a finals de juny

Serà a finals de juny o primers de juliol, però serà. Perquè el govern té ja preparada una bateria de mesures d'estímul a l'economia que inclouen des de l'anunciada i diverses vegades ajornada Llei d'Emprenedors, fins a la reforma del sistema energètic, passant per la Llei d'Unitat de Mercat, una major liberalització d'horaris i obertures en festius del comerç i la nova Llei de Mútues.