L'Agència Tributària adverteix d'intents de frau a través d'Internet

Els diversos intents d'engany fan referència a presumptes reemborsaments d'impostos, mitjançant trameses de comunicacions massives per correu electrònic en les quals se suplanta la identitat i imatge de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé la identitat dels seus directius. Amb freqüència, els intents de frau fan referència a una presumpta informació que impossibilita la tramesa de la devolució de la campanya de Renda i suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

En aquestes trameses de correus fraudulents, coneguts com "phishing", es fa referència a un reemborsament d'impostos inexistent en la qual el receptor de l'e-mail surt beneficiat. Per poder disposar dels diners cal accedir a una direcció web en la qual s'han d'aportar dades de comptes bancaris i targetes de crèdit.

Aquests fraus són detectats en moltes ocasions gràcies a la col·laboració dels internautes que es posen en contacte amb els serveis d'informació de l'Agència Tributària, que pren immediatament les mesures necessàries per perseguir-los.

L'Agència Tributària recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries i agraeix la presta col·laboració per informar d'aquest tipus de fraus.

Finalment, l'Agència Tributària torna a insistir en que:
  • mai no sol·licita per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, ni números de compte ni números de targeta dels contribuents.
  • mai no paga devolucions amb càrrec a targetes de crèdit.
  • mai no cobra cap import pels serveis que presta.

En cas de dubte, sobre l'autenticitat de qualsevol e-mail o lloc d'Internet que afirmi estar remesa o que ser propietat de l'Agència Tributària, contacti amb nosaltres en el Centre d'Atenció Telefónica del Departamento de Informática Tributaria (901 200 347) per verificar la seva autenticitat.

D'altra banda, l'Agència Tributària prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts en qualsevol dels dominis descrits en aquest Avís de seguretat.