Registrar un contracte de lloguer de 1.000 euros costarà 45

Les despeses es redueixen i no serà obligatòria l'escriptura pública en notariaLa inscripció en el registre d'un contracte d'arrendament costarà 36 euros per una durada d'un any, prorrogable a tres, amb 1.000 euros de lloguer. A més, les parts hauran de passar prèviament per la notaria per legitimar les seves signatures, el que tindrà un aranzel de nou euros. El Govern pretén fomentar la inscripció pública per donar més seguretat jurídica als contractes.
CINCO DÍAS, Llegiu la notícia completa AQUÍ