Projecte de Llei de mesures contra el Frau Fiscal

El divendres passat, va ser aprovat pel Consell de Ministres la Reemisió a les Corts Geberales el Projecte de Llei de modificació de la normativa tributària i pressupostaria, i d'adequació de la normativa financera per la seva adaptació a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau.
Mesures

  • Es limita a 2.500 euros el pagament en efectiu d'operacions on hi participin empresaris o professionals. La sanció serà del 25% del pagament i Hisenda perdonarà la sanció a la part que denunciï els fets.
  • Tots els contribuents hauran d'informar sobre els comptes, valors i immobles que tinguin a l'estranger. Les rendes descobertes per l'administració que no hagin estat declarades, s'imputaran al darrer període impositiu no preescrit.
  • S'exclouen del règim de mòduls aquells empresaris que facturin menys del 50% de les seves operacions a particulars i als que obtinguin més de 225.000,00 € d'altres empresaris o professionals.
  • Hisenda potencia el cobrament de l'IVA en operacions de lliurament d'immobles, importacions i declaracions en concurs.